Ewire Danmark A/S er taget under konkursbehandling ved Skifteretten i Aarhus den 15. april 2014.

Advokat Jørgen Hauschildt, Bech-Bruun Advokatfirma, er udpeget som kurator.

Ewire-systemet er som følge af konkursen lukket ned, hvorfor det ikke er muligt at tilgå dette. Senest fredag den 25. april 2014 kl. 12 vil det være muligt at få adgang til en oversigt over Deres kontoindestående samt mulighed for elektronisk at anmelde kravet i konkursboet på http://ewire.dk. De opfordres til at anvende denne løsning frem for at anmelde kravet på nedennævnte mailadresse.

De opfordres til inden 4 uger fra konkursens bekendtgørelse i Statstidende at foretage anmeldelse af Deres eventuelle tilgodehavende.

Henvendelser kan ske til Bech-Bruun Advokatfirma, Frue Kirkeplads 4, 8000 Aarhus C eller pr. mail til ewire@bechbruun.com