Spørgsmålet om hvorvidt vi bør lave en max grænse på medicinpriser, er relevant, da lægemiddelvirksomheder kan bestemme prisen på medicin. Dog er der i nogen grad tale om en fast pris, da apotekerne ikke må konkurrere med hinanden om nogle former for medicin. For at kunne forhold sig til spørgsmålet, kræver den er grundforståelse af reglerne, der er på området, som du kan læse om herunder.

Baggrund for prisdannelse på medicin

I Danmark er der det, som kaldes for fri prisdannelse. En definition på dette er, at priserne på medicin på lovligvis gerne må stige. Lægemiddelvirksomheder, som sælger medicin til apoteker, må altså selv prissætte produkterne, inden de videresælger det til apoteker. Dog er der et krav om, at disse virksomheder skal anmelde oplysninger om priser til Lægemiddelstyrelsen. Medicinpriserne bliver i øvrigt fastsat med 14 dages mellemrum.

Som nævnt er der nogen form for prisfastsættelse, da apotekerne ikke må være i konkurrence med hinanden, når det kommer til receptpligtig medicin. Det skal altså ikke være muligt at købe medicin på recept til en pris på et apotek og til en anden pris på et andet apotek inden for den samme prisperiode – de 14 dage hvor priserne fastsættes. Dog kan priserne stige relativt ofte, som mange kan være utilfredse med og uforstående over for.

Hvis du som dansk borger er utilfreds med svingende priser, så vil det mest logiske være at gå til Lægemiddelstyrelsen og klage. Men det vil man ikke få meget ud af. Der skal være en rigtig god grund til, at Lægemiddelstyrelsen går ind i sagen. Lægemiddelstyrelsen vil derimod anbefale dig gå direkte til den pågældende lægemiddelvirksomhed, hvor du kan spørge til årsagen for en høj prisstigning eller lignende.

Der er flere krav for lægemiddelvirksomheder, som er på lige vilkår med andre virksomheder, der skal tage hensyn til konkurrenceloven. Men prisudsving er ikke en del af lovkravene. Det er Forbrugerstyrelsen, som behandler klager. Hvis klager omhandler prisstigninger, vil Forbrugerstyrelsen kun behandle disse, hvis der er indikationer på, at lægemiddelvirksomheder misbruger deres magt i samfundet, eller hvis man har mistanke om, at lægemiddelvirksomheder har lavet an aftale om en stigende pris.

En stor diskussion

Det er en stor diskussion om, der fra samfundets side skal være et maksbeløb på den enkelte medicin, så borgerne undgår store udsving. Ser man på det ud fra lægemiddelvirksomhederne, så er det virksomheder, som skal drive en forretning og skabe tal på bundlinjen ligesom alle andre virksomheder. Så hvis lægemiddelvirksomheden løbende udvikler et produkt, som den bruger mange penge på, så vil prisen alt andet lige også stige. Jo dyrere det er at producere og teste, jo dyrere er produktet også. Ser man det fra borgerens side af, og der for eksempel er meget høje prisstigninger fra gang til gang, uden borgeren føler, at der er sket den store udvikling med produktet, så er det klart, der er grund til at føle lidt uretfærdighed.

Man har dog lavet en gylden middelvej, som indebærer, at du kan få tilskud til medicin. Jo højere prisen er – jo mere kan du få i tilskud. Det fremgår af Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Den nuværende oversigt for, hvor meget man kan få i tilskud, er delt op i 2 grupper:

  1. Personer over 18 år
  2. Personer under 18 år

Du kan få tilskud på et lavere beløb, hvis du er under 18 år. Du kan få 60% i tilskud på medicin fra 0 kr. – 965 kr., hvorimod du ikke kan få nogle procent i denne prisklasse, hvis du er over 18 år. Dog kan man begge grupper få tilskud på beløb over 965 kr.

Der vil være nogle individuelle tilskud, hvis du har en sygdom eller andet, der gør, du har særligt behov for medicin.