I Danmark er der flere og flere, der får øjnene op for økologi herunder dyrevelfærd, beskyttelse af naturen og lignende værdier. I medierne hører vi om en bekymrende udvikling i forhold til, at mennesker forurener jorden og naturen, som er med til at skabe de såkaldte klimaforandringer. For at passe bedre på jorden, dyrene og hinanden, så vil flere gerne støtte en mere bæredygtig og således økologisk verden. Derfor kan man stille spørgsmålet, om vi burde lægge et stort område i Danmark som landbrug om til økologi?

Et økologisk landbrug

Det overordnede formål med et økologisk landbrug er:

  • At skabe en mere bæredygtig produktion inden for landbrug og fødevarer

I den forbindelse handler det særligt om, at et økologisk landbrug skal tage mere hensyn til miljø, natur og ikke mindst dyrevelfærd. Går man mere i dybden med forståelsen af et økologisk landbrug, så handler det blandt andet om:

  • Jordens frugtbarhed skal forbedres – men uden at jorden taber dets vigtige næringsstoffer
  • I et økologisk landbrug er der totalt forbud mod at bruge kunstgødning og pesticider
  • Dyr skal leve et så naturligt liv, som det er muligt
  • Grise og køer skal have masser af plads i stalde, og de skal have mulighed for at komme ud på fri jord
  • Der bare ikke laves halekupering på grise, kun hvis der er en god begrundelse herfor
  • Økologiske dyr må ikke få alt medicin – det er der regler for

Filosofien bag et økologisk landbrug er især, at man skal påvirke naturen mindst muligt. Naturen herunder planter og dyr skal kunne leve så frit, det er muligt.

Hvad indebærer et landbrug uden økologi?

Det forholder sig ikke sådan, at et landbrug uden økologi ikke skal følge nogle regler. Der findes EU’s landbrugspolitik og andre nationale regler, som skal tages højde for i Danmark, hvis man driver landbrug. For at finde frem til disse regler kan man gå ind på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

Der er dog nogle områder, som ikke er krav for et ikke-økologisk landbrug, som der hersker stor diskussion om. Det er blandt andet, at man må bruge sprøjtemidler, såfremt de anvendes korrekte. Derudover er der nogle arbejdsmetoder inden for landbruget, som ikke er helt hensigtsmæssige. Der florerer en generel kritik til landbruget om, at det har for meget fokus på at arbejde hurtigt og øge salget, fremfor at have nogle gode rammer omkring arbejdet. Nogle vil formentlig betegne det som en ”pengemaskine”.

Dansk landbrug henter især mange eksportindtægter til landet. Omkring 157 mia. kr. på et år, er det seneste tal, som må siges at være et ekstremt højt beløb. Dog er der diskussion om, hvor meget det egentlig påvirker dansk økonomi. For eksportindtægterne har Danmark ikke fået gratis. Der er en stor gældsbyrde forbundet med det beløb herunder blandt andet ekstremt dyre maskiner, som kan arbejde hurtigt og valutakurser. Dertil er der høje krav til tempoet for landmændene og medarbejderne for at kunne holde hjulene i gang. Det har bevirket et dårligt arbejdsmiljø, og medarbejderne flygter fra landbrug til erhvervslivet, som er en kedelig udvikling. Samtidig er der ikke fokus på dyrevelfærd, miljø og natur som ved et økologisk landbrug.

Samlet set er der altså mange fordele ved et økologisk landbrug, når man ser på de etiske værdier, men det koster også meget at drive den slags landbrug. Så det kræver, at forbrugerne er villige til at betale for dette. Hvis det nuværende traditionelle landbrug hele tiden vil arbejde hurtigere og ikke får skabt gode vilkår for medarbejderne, så kan det heller ikke holde. Desuden skal der skrues ned for udgifter, hvis det skulle kunne svare sig med landbruget.