For at kunne komme nærmere et svar på dette spørgsmål er det vigtigt at få klargjort, hvad et landbrug uden økologi omfatter, og hvad et økologisk landbrug indebærer. Ellers er det vanskeligt at vurdere, hvad men hælder mest til. Det kan du få mere viden om i dette indlæg.

Det indebærer et økologisk landbrug

Et økologisk landbrug handler overordnet set om at skabe en bæredygtig landbrugs- og fødevareproduktion. Herunder er fokusset især at tage hensyn til miljø og natur og at skabe bedre dyrevelfærd. Definitionen af økologi stammer fra græsk og betyder: ”Læren om naturens husholdning.” Og det er vigtigt at tage med, når man blandt andet ser på produktion af grise- og oksekød.

Mere konkret indebærer et økologisk landebrug:

  • At man vil forbedre jordens frugtbarhed, hvor man gør, hvad man kan for at undgå tab af jordens næringsstoffer
  • Der er et forbud mod kunstgødning og pesticider
  • Dyrene skal have mulighed for at leve et ”naturligt liv”. I den forbindelse skal der være god plads til grise, høns og køer i stalde
  • Dyrene skal i et økologisk landbrug have mulighed for at komme ud på fri jord som græsplæner
  • Man må som udgangspunkt ikke foretage halekupering hos økologiske grise – kun med en god begrundelse
  • Der er skærpede regler for medicinbrug til økologiske dyr

Generelt når man driver et økologisk landbrug, så skal man sørge for at påvirke naturlige omgivelser mindst muligt, således levesteder for vilde planter og dyr bevares på bedst mulig måde.

Hvad er landbrug uden økologi?

I Danmark og EU er der nogle regler for landbrug generelt, som kaldes for EU’s landbrugspolitik. Der er også nogle nationale regler, som er beskrevet i Den økologiske handlingsplan og Veterinærforliget, som du kan finde på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside. Derfor kan landbruget ikke bare drives præcis, som en landmand vil. De skal leve op til nogle regler.

Dog er der en kritik generelt inden for landbruget, som især går på det ikke-økologiske landbrug, hvor der bruges sprøjtemidler, der tages ikke i så høj grad hensyn til dyr, natur og miljø. I den forbindelse kan man også tale om de arbejdsmetoder, der bliver brugt i dansk landbrug, hvor dyrene blandt andet ikke får de bedste vilkår. Landbrug høster utrolig mange eksportindtægter hjem til Danmark hvert år og laver arbejdspladser uden for indre by, som er positivt. Dog er der en enorm gældsbyrde forbundet med eksporten, som omfatter dyre maskiner, valuta og andet. Ligeledes skal landmændene og deres medarbejdere arbejde hurtigt for at kunne følge med. Det skaber et dårligt arbejdsmiljø, som bevirker at medarbejdere flytter til andre jobs i erhvervssektoren og altså væk fra landbruget.

Fordele og ulemper diskussion

De klare fordele ved et økologisk landbrug er, at det er bedre for miljøet, naturen og dyrevelfærden. Den store ulempe er, at det er et krævende arbejde at drive økologisk arbejde, og det koster derfor ekstra tid og penge.

Fordele ved et almindeligt landbrug er, at man kan arbejde hurtigere og billigere, når alt ikke skal kontrolleres, og man ikke skal bruge tid på at give dyr et godt liv, finde alternative metoder til at passe på jorden og så videre. Ulemperne er, at det ofte kommer til at gå hurtigt, så medarbejdere bliver presset, og der dannes et psykisk dårligt arbejdsmiljø. Derudover er der ikke tænkt på miljø, dyreetik og natur i så høj grad som ved et økologisk landbrug. Særligt i forhold til de etiske værdier, mener mange, at man bør overgå til økologisk landbrug.