Dette indhold er sponsoreret

Ofte hører man ordet skøde i forbindelse med hushandler. Men hvad er et skøde egentlig, og hvad skal man være opmærksom på i forhold til et skøde? Det kan du læse mere om herunder.

Et skøde er et dokument, som definerer hvem der har rettighederne over en given ejendom. Hvis der skal foretages ændringer i et skøde, som f.eks. ved salg af ejendommen, skal dette ske efter købsaftalen. Man underskriver dermed altid skødet, når beslutninger i forhold til ejendommen er endelige.

Når ændringer i skødet på ejendommen er endelige, skal de tinglyses i tingbogen.

Hvor finder jeg mit skøde?

Efter 2009 er al skødeskrivning foregået digitalt, og alle tingbøger er også herefter samlet elektronisk. Når du skal finde skødet til din ejendom, eller en ejendom, som du af anden grund har interesse i, kan du finde den på tinglysning.dk.

Hvad indeholder skødet?

Skødet definerer endelige information om overdragelsen af ejendommen.

Det er bl.a. navne, adresse og cpr-numre på køber og sælger af ejendommen, ejendommens adresse, købesum med angivelse af valuta, dato for overtagelse, samt andel af ejendommen, der skal overdrages.

Altså indeholder skødet alle informationer, som er relevante i fremtiden i forhold til overdragelsen af ejendommen.

Hvordan udregner man tinglysningsafgiften?

Når man skal lave ændringer i et skøde, som herefter skal tinglyses, skal man betale en tinglysningsafgift.

Denne afgift har siden 2014 været på 0,6% af den offentlige vurdering, eller købesummen for ejendommen plus den faste afgift på 1.400 kr.

Hvis du får hjælp til ændringer i ejendommens skøde af en boligadvokat, skal denne også have et salær. Dette kan variere alt efter hvilken advokat du bruger. Nogle advokater tilbyder faktisk at vurdere ændringer samt forløb uden beregning. Dog skal du betale salæret, når advokaten udfører servicen.

Du bør, som læser, ikke lade artiklen stå alene i forhold til konkrete, juridiske problemer, men derimod søge individuel rådgivning i form af at konsultere en advokat. Vær også opmærksom på, at artiklen kan være forældet, også efter ganske kort tid f.eks. på grund af praksisændringer eller på grund af ændret lovgivning.