De seneste statistikker på antallet af fødsler i Danmark viser, at der blev født færre børn i år 2017 end i år 2016. Denne udvikling er ikke faldet siden år 2013. Det viser en statistisk fra Danmarks Statistik. I 2017 blev der i gennemsnit født 1,75 børn, mens der i 2017 blev født 1,79 børn i gennemsnit.

Hvis denne udvikling fortsætter, så vil der blive færre danskere. Eksperter mener, at vi skal op over 2 børn per danske kvinde i gennemsnit, før samfundet kan blive selvforsynende. En af forklaringerne på, hvorfor der bliver født færre børn, er at danske kvinder bliver ældre, før de bliver gravide. Det vil gøre dem mindre fødedygtige, jo ældre de bliver. I den forbindelse kunne man mene, at politikerne burde tage initiativer, der vil få kvinder til at føde tidligere, så der kan komme flere danskere.

Vil udviklingen fortsætte således, at der fødes mindre børn, eller vi holdes på det samme niveau, så vil vi kunne få problemer med at få den nødvendige arbejdskraft fra indland.

De danske virksomheder råber på arbejdskraft

Ifølge statistikker fra Styrelsen for Rekruttering og Arbejdsmarkeds database så er manglen på arbejdskraft på sit højeste i 10 år i skrivende stund. Der er blandt andet mangel på:

  • Elektrikere
  • Sygeplejersker
  • IT-folk
  • Maskiningeniører
  • Skolelærere
  • Sosu-assistenter

Det betyder, at vi lige nu står med såkaldte flaskehalse på det danske arbejdsmarked. Man forudser kun, at manglen vil blive forværret i år 2018.

I den forbindelse er der også nogle stramme regler for arbejdskraft fra udlandet, som nogle mener, man bør gøre mere lempelige, så vi kan få mere arbejdskraft. Det omfatter regler ved adgangsordninger og administrative byrder, som gør ansættelsesprocessen lang, når man vil hente arbejdskraft fra udlandet. De senere år er det blevet sværere for danske virksomheder at hente arbejdskraft uden for EU, fordi adgangsordningerne er blevet skærpet. Det vil man mene, er en forkert retning, da flere virksomheder oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft, og vi har svært ved at hente det i Danmark.

Det kan Danmark gøre for at få mere arbejdskraft

Som det kort har været beskrevet i dette indlæg, så vil det at gøre det mere attraktivt for unge danske kvinder at føde tidligere være en mulighed for at få flere fødsler og dermed mere arbejdskraft på sigt. Dertil bør man gøre noget ved reglerne for den udenlandske arbejdskraft. Det seneste udspil fra Regeringen – i forbindelse med åbningen af et nyt folketingsår i oktober 2018 – er, at der skal være lettere adgang til dygtig udenlands arbejdskraft. Her vil regeringen fokusere på import fra lande, der minder om Danmark såsom:

  • Canada
  • USA
  • Singapore
  • Japan

Regeringen mener med dette udspil, at man åbner op for kvalificerede medarbejdere på denne måde og undgår at åbne døre for dem, vi ikke har brug for. Her påstår Regeringen, at det er lettere for en fra Canada at integrere sig i samfundet end en fra Somalia for eksempel.

Dog skal man ikke glemme, at vi stadig har omkring 100.000 ledige danskere, som også skal benyttes til praktikpladser. Dette er også en vigtig ressource til virksomheder, der mangler arbejdskraft.