Kræftforskning på kønsfordeling?

Desværre er der stadig mange, der rammes af sygdommen kræft hvert år både i Danmark og i udlandet. Man er nået langt inden for kræftforskning og er blevet bedre til at helbrede nogle former for kræftsygdomme. Men der er stadig former, som er sværere at helbrede. I dette indlæg vil du få indblik i statiskker omkring kræft i Danmark. Indlægget starter med et overordnet blik på statistikkerne, da det giver en god grundforståelse af, hvor udbredt sygdommen er. Derefter vil der blive gået mere konkret til værks omkring kræftforskning i forhold til kønsfordeling.

 

En overordnet gennemgang af statistik om kræft

De overordnede statistikker i nuværende stund viser på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside, at:

 

 • Det er hver tredje dansker, som får kræft
 • 6 ud af 10 patienter med kræft overlever kræft i minimum 5 år
 • Omkring 285.000 danskere lever med en form for kræft. Dette tal er opgjort i slutning af år 2015

 

Disse tal er udarbejdet af kræftstatistikdatabasen kaldet Nordcan. Databasen laver hvert år en opgørelse over nye antal kræfttilfælde – dog undtagen anden hud. Det vil sige, at såkaldt pladecellekræft og andre sjældne former for hudkræft ikke er talt med i statistikken. Pladecellekræft er kræft, som er fremkommet i hudens pladeceller. Dertil tæller Basalcellekræft (også en form for hudkræft) heller ikke med. Men moderkræft, som også er opstået i huden, indgår i statistikken. Det vil altså sige, at der er flere kræfttilfælde, end der er opgjort i statistikken herover.

 

Årsagen til, at man udelader kræftstatstik for anden hud, er, at man bedre kan sammenligne lande i mellem med henblik på kræftstatistik. De kræftformer, som ikke er med, er nemlig meget forskelligt opgjort fra land til land, og ofte får man ikke registreret det korrekte tal herfor.

 

Der er opgjort mere specifikke tal for kræftramte, hvor man kan se, hvor mange mænd og kvinder, der bliver ramt af kræftsygdomme. Tallene, som du vil blive præsenteret for herunder, er for Danmark. Antallet af nye tilfælde af kræft per år fra år 2011-2015 er:

 • Kvinder: 18.096
 • Mænd: 19.126

Der er altså flere mænd, end kvinder der rammes af kræft ifølge statistikken. Det er dog ikke den helt markante forskel. Desuden er der statistik for, hvor mange henholdsvis mænd og kvinder, der lever med kræftdiagnose, som er opgjort i år 2014:

 • Kvinder: 160.683
 • Mænd: 124.288

Her viser tallene et andet resultat; nemlig at der er flere kvinder, som lever med kræft end mænd gør. Af patienter, som i gennemsnit overlever deres kræftsygdom mere end 1 år efter, de har fået stillet diagnosen, er:

 • Kvinder: 80%
 • Mænd: 78%

Det er nævneværdigt, at statistikken er beregnet ud fra, at patienten udelukkende kan dø af kræft, og at overlevelsen mindst er 1-5 år. Her er forskellen ikke stor, men det er flest kvinder, der overlever i mere end 1 år efter stillet kræftdiagnose. Statistikken her er opgjort for patienter, som har fået en diagnose fra år 2010-2014.

Antallet af personer, der ikke overlever kræft per år fra år 2010-2014 er:

 • Kvinder: 7.394
 • Mænd: 8.143

Ud fra statistikken er antallet af dødsfald for lave, eftersom ca. 4% af dødsfald fra år 2007 til år 2015 ikke har indberettet en dødsårsag. Men ser man udelukkende på tallene, så er der flest mænd, der dør af kræft i Danmark.