Dette spørgsmål er yderst relevant i forbindelse med dansk økonomi, beskæftigelse og etiske værdier såsom bedre dyrevelfærd og en sundere natur. Ser man på området beskæftigelse er der foruroligende tal i Danmark, da virksomheder generelt skriger på mere arbejdskraft – blandt andet også inden for landbrug. Der har dog været en del kritik af det danske landbrug, fordi man mener, at der er for lidt fokus på økologi, kvalitet og ”gode” arbejdsmetoder. Desuden er der en stor gældsbyrde forbundet med dansk landbrug, som bevirker, at der blive stillet spørgsmålstegn ved, om landbruget egentlig kan betale sig for dansk økonomi. Alt dette kan du blive klogere på nedenfor.

Formål med et økologisk landbrug

Et økologisk landbrug har det overordnede formål, at det skal skabe en mere bæredygtig produktion inden for alt vedrørende fødevarer og landbrug. Mere specifikt, så handler det om, at der skal tages meget hensyn til natur og dyrevelfærd. Ser man på mere konkrete punkter inden for et økologisk landbrug, er der følgende formål:

  • Der skal være en forbedring af jordens frugtbarhed, men det skal gøres uden, at jorden mister væsentlige næringsstoffer
  • Der må ikke bruges pesticider og kunstgødning i et økologisk landbrug
  • Dyr skal have så naturlige vilkår, som det er muligt
  • Der skal desuden være masser af plads at boltre sig på i stalde for køer og grise. Dertil skal de have adgang til fri jord
  • Med hensyn til halekupering så må dette kun blive foretaget, hvis der er en god årsag for dette
  • Der er begrænsninger for, hvilken slags medicin, som dyr må få inden for et økologisk landbrug

Er ikke-økologiske landbrug en pengemaskine?

I Danmark er der regler for landbrug, uanset om det er økologisk eller ej, som er formidlet på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside. Men den klare forskel mellem et traditionelt landbrug og et økologisk landbrug er, at et økologisk landbrug forsøger at gøre processen så naturlig som mulig, som er godt for både klima og dyr. Vi har desværre set nogle bekymrende klimaforandringer de senere år, hvormed det taler for at passe bedre på denne jord. Og det taler også for et økologisk landbrug.

Inden for landbrug generelt er der en kritik, om arbejdsmetoderne ikke er hensigtsmæssige. Der er fokus på kvantitet frem for kvalitet, og der er en stor gældsbyrde i forhold til at investere i dyre maskiner, der kan gøre arbejdet mere effektivt. Kritikken går på, at der mangler fokus på at skabe gode vilkår for landmænd, fordi det mere handler om at arbejde hurtigere og hårdere. Med andre ord kan man kalde det for en pengemaskine.

Det positive ved dansk landbrug er, at de får mange eksportindtægter til Danmark hvert år. Men det er desværre i takt med høje omkostninger for maskiner og valuta. Det lægger et pres om at arbejde hurtigere, hvormed det også gør det svært at fokusere på kvalitet. Da arbejdsmiljøet inden for landbrug ikke er optimalt, flygter mange medarbejdere til andre erhverv. Og så er der endnu mere efterspørgsel efter arbejdskraft. Og det er problematisk.

Dette er en generel problematik af landbrug, men eftersom der i et økologisk landbrug er fokus på etiske værdier og kvalitet, kan man anskue, at et økologisk landbrug alt andet lige må være bedre på det område end et traditionelt landbrug, da det tager tid at levere kvalitet. Dog er det mere tidskrævende med et økologisk landbrug og dyrt at drive. Derfor kan det diskuteres, hvordan landbruget skal håndteres, og om alt skal være økologisk.